İnsanın Kıymeti

İnsanın Kıymeti

İnsan.. Mükerrem varlık. Varlıkların en değerlisi. Dörtyüz küsür milyar yıldır dönüp duran hilkat şeceresinin en kıymetli meyvesi.Tüm hak dinlerin ve ayağı yere basan  felsefelerin mihenk taşı işte bu hakikat.

Medeniyetler,diğerleri ve diğer şeyler ile olan tüm münasebetler bu ilke esas alınarak,başlangıç noktası yapılarak inşa edilmiştir. Nedir o ilke? İnsan arzın en kıymetli canlısıdır. Maddi ve manevi  şahsiyeti kutsaldır. Batı bu hakikatı keşfederek ve  ona hümanizm adını vererek  kendi Ortaçağının karanlıklarından sıyrılmış,aydınlanmaya ve medeniyete yelken açmıştır. Lakin zuhur eden şizofrenik bir medeniyet olmuştur maalesef.

Çift karakterli ve biri diğerinin mevcudiyetinin farkında değilmiş  gibi davranan.Jekyll & Hyde gibi medeniyet.. Hakikatlerle çıkış yaptıkları karanlık dehlizlerin bin beterini olanca su-i niyetleri  ile diğer medeniyetlere ve insanlara reva görmüştür Batı. Sadece kendi insanına kıymet vermiştir. Kendi canını, malını, ırzını, haysiyetini yüceltirken diğer coğrafyalardaki insanlara  ve medeniyetlerin tümüne  en ufak bir merhamet göstermemiş, milyonlarcasını katletmiş ve katletmekte, malları üzerinden zenginleşmiş ve zenginleşmekte, ırz ve haysiyetlerini çiğneyerek tatmin olmuş ve halen de bunu sürdürmektedir.

Peki tüm medeniyetleri ortadan kaldıran, onların üzerine bina edildikleri değerleri yerle bir eden Batı karşısında surları delik deşik olmasına rağmen teslim olmayan, içi boşaltılamayan İslam Medeniyeti’nin efradı ne alemde? Uzun zaman önce insanın öncelenmesi unutulmuş. Yerine başka şeyler ikame edilmiş,istibdat hakim olmuştur. Her biri nice cevherler taşıyan insanlar baskılar neticesinde insana gereken değer verilmediği için ortaya çıkamamıştır. Bugün bu ilkenin gözardı edilişinin zirvelerine şahit oluyoruz. Türlü terör örgütleri ve hayatlarımızda gerçekleşmekte olan envai olay gösteriyor bunu. Bu da olmaz artık denilen herşey bir bir yaşanıyor.

İslam medeniyetinin ve insanlığın tekrar ayağa kalkması için ilk adım  insanın kıymetini iyi anlamak ve özümsemek ve tatbik etmektir.  Ne zaman ki meselelere bu perspektiften bakılmamış,ferdin kıymeti nazara alınmamış başka bir takım şeyler odak noktası olmuşsa ,misal devlet gibi para gibi, medeniyetler çürümeye, çökmeye başlamış,münasebetler yozlaşmış ve gözetilmesi gereken asli gaye gözardı edildiğinden araçlar amaç, amaçlar araç olmuştur. Dünyayı ıslah için şu ayetin farkında olarak işe başlamak kafi kanaatimce : Andolsun ki, Biz insanoğullarını şerefli kıldık. Karada ve denizde taşıtlara yükledik. Temiz şeylerle onları rızıklandırdık. Yarattıklarımızın pek çoğundan üstün kıldık." (İsrâ: 17/70).Facebook'da Beğen